ČCHI-KUNG

O čínském cvičení čchi-kung

Co je čínské cvičení čchi-kung (qi-gong)?

Čchi-kung je prastaré čínské umění žít šťastný a naplněný život s tradicí delší než 10 000 let. Často se mylně o čchi-kungu říká, že se jedná o práci s energií a o zdravotní cvičení. Je to velmi zkreslený pohled, protože čchi-kung znamená mnohem víc.

Čínská cvičení rozvíjí celého člověka.

Zahrnuje techniky sloužící k ozdravění těla i mysli, k sebedůvěře a vnitřní jistotě, rozvoji inteligence, duševních schopností, skrytých lidských schopností, duchovnímu rozvoji, osobnímu rozvoji, nalezení svého místa na zemi a objevení svého životního poslání.

Díky čchi-kungu můžeme získat odpovědi na své otázky, lépe pochopit svět, ale hlavně pochopit svůj vlastní život.

Čchi-kung (qi gong) má i svá specifická zaměření.

Forem a druhů čchi-kungu je velké množství. Nejčastější zaměření čchi-kungu je na.

  • zdraví
  • posílení pohybového aparátu
  • podpora psychického stavu
  • pro čínská bojová umění
  • získání dlouhověkosti
  • rozvoj osobnosti
  • filosofii
  • dosažení osvícení a moudrosti

V čem se čchi-kung odlišuje od ostatních metod?

Účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, umění koordinace, koncentraci a v používání představivosti (transformujících obrazů). Obrazotvornost je naše nejpůvodnější forma myšlení, která má náš celý život klíčový vliv.

Čchi-kung pracuje s naším organismem naprosto přirozeným a jemným způsobem.

Pro mnoho lidí je překvapující, že jemným (cvičením) působením na náš organismus se dosahuje nejlepších zdravotních účinků a jemné cvičení dokonce vede k velké síle, pružnosti a zpevnění těla. Díky přirozenosti, jemnosti a nenásilnosti není žádné riziko poškození zdraví. Cvičení je bezpečné a mohou cvičit zdraví i nemocní.

Proč vyučuji jednoduché a efektivní cviky?

Za více než 25 let cvičení (čchi kungu se věnuji přes 15 let) jsem díky čínskému cvičení přišel na skutečnost, že jednoduché cviky a postupy jsou nejúčinnější.

Ve videích a na kurzech vyučuji výběrové cviky, které splňují tento požadavek. Je mnoho druhů čínského cvičení, kde se vyučují složitější a náročnější postupy.

Proto jsem mojí školu čínského cvičení nazval Perly čchi kungu. Perly symbolizují výběr nejlepších cviků a postupů.

Připojte se i vy

Je úžasné vědět, jak si zlepšovat svůj život