Přihláška do on-line kurzu Osm kusů brokátu (sedící soubor).