ŽIVÉ KURZY

5.–6. října 2019

Kurz pod vedením mého bratra Martina

  • Po absolvování tohoto kurzu můžete pokračovat ve studiu dalších stupňů (1–5 úrovní).

Naučte se jak jednoduše zlepšit tělesné i duševní zdraví.

  • Přestanete se složitými metodami a postupy, kterých je všude mnoho. Naučíte se dělat vše jednodušeji a účinněji a zkrátíte si cestu ke zdraví a duševní spokojenosti. Pamatujte, že jednoduché postupy jsou nejpřímější a nejúčinnější.
Tradiční čínská cvičení čchi-kung vedou k moudrosti pochopení vztahu mezi tělem, srdcem (emocemi, silou) a myslí.

Metoda čerpá z poznatků čínské medicíny, čímž posiluje zdraví, buduje sebedůvěru, vnitřní jistotu, rozvíjí inteligenci a duševní schopnosti.

Vyučuje:

Martin Businský, instruktor zdravotní tělesné výchovy a lektor tradičních čínských cvičení čchi-kung. Svoji praxi podpořil návštěvami Číny v letech 2017 a 2018. O jeho cestě k cvičení čchi-kung si můžete přečíst na jeho webu.

https://martin-businsky.cz

Podrobné informace: kurz Liberec.