Zdraví ženy a muže dle věku

Jak cvičit podle vašeho věku?

V určitých fázích života se mění kvalita životních sil. Když je člověk mladý, tak má dostatek energie, ale postupem času začíná naše vitalita a energie klesat.

Čínská medicína má tyto změny v životě člověka zmapované už tisíce let. Rozlišuje zde fáze určené ženám a mužům. Průběh vývoje ženy se určuje po sedmiletých cyklech a u mužů v osmiletých.

Vzestupná fáze rozkvětu sil má pět cyklů. U žen to je 5×7 = 35 let. U mužů 5×8 = 40 let.

Začátek šesté fáze je už hodně zásadní a má klíčový vliv na kvalitu a zdraví v dalším období života. Zde totiž začíná naše životní síla a vitalita pomalými krůčky slábnout. Jsou zde určitě mírné individuální odchylky, ale tyto údaje jsou pro nás důležitým orientačním bodem pro další kroky.

Jak cvičit podle cyklů?

Do pěti cyklů může zdravý člověk cvičit, co se mu líbí, a pokud se k sobě chová rozumně, zachová si vitalitu celou dobu. Počátkem šestého cyklu (+ další cykly) je už nutné přistoupit k jinému cvičení, které odpovídá potřebám našeho organismu. Tím si udrží zdraví po velmi dlouhou dobu. Vhodným a správným cvičením se dá mnoho věcí změnit – platí to pro jakýkoli věk.

Od šestého cyklu má člověk podle čínského cvičení čchi kung vyzrávat a nikoli stárnout. Vnitřním zráním je člověk pro sebe a své okolí velice přínosný a hodnota jeho života roste. Bohužel se u většiny lidí setkáváme se stárnutím a slábnutím sil. Lidé, kteří se zabývají čchi kungem, by měli mít významnější cíle a dělat správné kroky vedoucí k vyzrávání.

Čínská medicína a čínské cvičení čchi kung doporučuje zaměření cviků na šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý cyklus. Cviky určené desátému cyklu už platí i pro další fáze života.

Rozdělení cyklů pro ženy a muže

Ženy:

  • šestý cyklus 36-42 let
  • sedmý cyklus 43 – 49 let
  • osmý cyklus 50 – 57 let
  • devátý cyklus 58 – 65 let
  • desátý cyklus 66 +

Muži:

  • šestý cyklus 41 – 48 let
  • sedmý cyklus 49 – 56 let
  • osmý cyklus 57 – 64 let
  • devátý cyklus 65 – 73 let
  • desátý cyklus 73 +

S čím je spojená životní síla?

Životní síla je podle čínské medicíny spojená s funkcí ledvin. Ledviny uchovávají esenci, ze které organismus roste. Tělo se rozvíjí, vnitřní orgány sílí, sílí tělo i psychika, dosahuje dospělosti a schopnosti reprodukce (rozvoj pohlavních funkcí). To vše se děje díky esenci v ledvinách.

Začátkem šestého cyklu začínají ledviny slábnout. Projevuje se to na postupném úbytku sil, snižování schopnosti reprodukce, slábnutí kostí, kloubů, vnitřních orgánů, svalů a šlach.

Ledviny jsou spojené také s hormonální činností, což se při jejich slábnutí silně projevuje na psychické rovině. Pokud chceme tuto fázi (ženy – menopauza, muži – andropauza) zvládnout co nejlépe, je nutné se věnovat ledvinám a jejich funkci.

Tento přirozený proces můžeme významným způsobem ovlivnit. To je úkolem kurzu v Klubu čínského cvičení. Začneme základní rovinou a v budoucnu budou připraveny pokračování velice důležitého tématu.

Kurz bude v klubu zveřejněn 18. 9. 2020

Komentáře